Property in Slovakia > Banská Bystrica Region

694 properties found

  • 12
  • This property has 12 photos
  • This property shows its exact location

  €1,118,600

  Factory for sale Slovakia - Banská Bystrica Region, Zvolen

  Pon?kame V?m na predaj sklad Zvolen, Lu?eneck? Cesta. Plocha: ??itkov? 9400m2. Cena 119 ?/m2. Hala s oce?ovou kon?trukciou s rozmermi 98x96m a v??kou 7m sa nach?dza v priemyselnom are?li s ve?mi dobrou dostupnos?ou priamo z hlavnej cesty. Okolo haly je dostatok pozemku na manipul?ciu a parkovan... More details 

  Marketed by List Globally Slovakia, Slovakia.

  • 18
  • This property has 18 photos
  • This property shows its exact location

  €1,049,400

  Factory for sale Slovakia - Banská Bystrica Region, Zvolen

  Pon?kame V?m na predaj sklad Zvolen, Lu?eneck? Cesta. Plocha: ??itkov? 6600m2. Cena 159 ?/m2. ?elezobet?nov? hala s rozmermi 92x73m a v??kou 10m sa nach?dza v priemyselnom are?li s ve?mi dobrou dostupnos?ou priamo z hlavnej cesty. Okolo haly je dostatok pozemku na manipul?ciu a parkovanie vozid... More details 

  Marketed by List Globally Slovakia, Slovakia.

  • 16
  • This property has 16 photos
  • This property shows its exact location

  €420,000

  Chalet for sale Slovakia - Banská Bystrica Region, Krupina

  Ve?k? po?nohospod?rsky celok vytvoren? spojen?m dvoch samostatn?ch susedn?ch usadlost? sa nach?dza na peknom tichom mieste na ?p?t? ?tiavnick?ch vrchov ne?aleko mesta Krupina. Obe usadlosti s? tvoren? star??mi kamenn?mi gazdovsk?mi domami s hospod?rskymi budovami, stavby s? v p?vodnom, no dobre z... More details 

  Marketed by List Globally Slovakia, Slovakia.

  • 1
  • This property has 1 photos
  • This property shows its exact location

  €383,698

  Land for sale Slovakia - Banská Bystrica Region, Zvolen

  Pon?kame V?m na predaj pozemky v z?hradk?rskej osade vo Zvolene, na ulici Podboroviansky Potok. Plocha pozemku je 27407m2, mo?nos? k?py aj ?al??ch parciel, o celkovej v?mere 84 000m2. Rovinat? pozemok. Asfaltov? pr?stupov? cesta. Na pozemku sa nach?dza vodovod, elektrick? pr?pojka. Cena 14 ?/m2. ... More details 

  Marketed by List Globally Slovakia, Slovakia.

  • 3
  • This property has 3 photos
  • This property shows its exact location

  €300,000

  Factory for sale Slovakia - Banská Bystrica Region, Zvolen

  Property for sale. The property includes an outbuilding. The property comprises a courtyard. The listed price is of 300000 ? (euros). More details 

  Marketed by List Globally Slovakia, Slovakia.

  • 16
  • This property has 16 photos
  • This property shows its exact location

  €300,000

  House for sale Slovakia - Banská Bystrica Region, Kremnica

  Property for sale. It has been renovated ; renovated in 1993. No home improvement required. This residence has exterior fieldstone walls. There is a garage. The property comprises a garden of 2328 m?. The listed price is of 300000 ? (euros). More details 

  Marketed by List Globally Slovakia, Slovakia.

  • 20
  • This property has 20 photos
  • This property shows its exact location

  €299,900

  Factory for sale Slovakia - Banská Bystrica Region, Zvolen

  Property for sale. The property is sunny. Available immediately. The listed price is of 299900 ? (euros). More details 

  Marketed by List Globally Slovakia, Slovakia.

  • 34
  • This property has 34 photos
  • This property shows its exact location

  €270,000

  Chalet for sale Slovakia - Banská Bystrica Region, Krupina

  Usadlos? sa nach?dza v bl?zkosti mesta Krupina, na peknom, pokojnom a dobre pr?stupnom mieste, cca 3,5 km od mesta. Tvor? ju ucelen? cca 8 ha pozemok na ktorom sa nach?dza star?, no dobre zachoval? dom. V cene je aj nieko?ko ?al??ch samostatne umiestnen?ch parciel o celkovej v?mere cca 1,2 ha. K ... More details 

  Marketed by List Globally Slovakia, Slovakia.

  • 34
  • This property has 34 photos
  • This property shows its exact location

  €270,000

  House for sale Slovakia - Banská Bystrica Region, Krupina

  Usadlos? sa nach?dza v bl?zkosti mesta Krupina, na peknom, pokojnom a dobre pr?stupnom mieste, cca 3,5 km od mesta. Tvor? ju ucelen? cca 8 ha pozemok na ktorom sa nach?dza star?, no dobre zachoval? dom. V cene je aj nieko?ko ?al??ch samostatne umiestnen?ch parciel o celkovej v?mere cca 1,2 ha. K ... More details 

  Marketed by List Globally Slovakia, Slovakia.

  • 34
  • This property has 34 photos
  • This property shows its exact location

  €270,000

  House for sale Slovakia - Banská Bystrica Region, Krupina

  Usadlos? sa nach?dza v bl?zkosti mesta Krupina, na peknom, pokojnom a dobre pr?stupnom mieste, cca 3,5 km od mesta. Tvor? ju ucelen? cca 8 ha pozemok na ktorom sa nach?dza star?, no dobre zachoval? dom. V cene je aj nieko?ko ?al??ch samostatne umiestnen?ch parciel o celkovej v?mere cca 1,2 ha. K ... More details 

  Marketed by List Globally Slovakia, Slovakia.

 

Change location and criteria

to

to

Join and Follow us

We use cookies to optimise your experience on our website. If you continue we'll assume that you are happy to receive our cookies. However, if you would like to, you can change your cookie settings at any time.

Continue