Get brand editions for Dafydd Hardy, Bangor

5 bedroom detached house for sale

Lon Efelyn, Bangor, North Wales

£800,000

Property Description

Key features

 • Ty Fictoraidd Mawr A Chartrefol
 • 5 Ystafell Wely, En-Suite, Ystafell Ymolchi Ac Ystafell Gawod
 • 3 Ystafell Dderbyn, Cegin Wych, Stydi, Landin Orielog Ac Ystafell Wydr
 • Golygfeydd I Gyfeiriad Y Fenai O’r Llawr Cyntaf
 • Lle Parcio Oddi Ar Y Ffordd A Gerddi Aeddfed Gyda Phatio A 2 Bwll
 • A Substantial & Accommodating Victorian Residence
 • 5 Bedrooms, En-Suite, New Bathroom & Shower Room
 • 3 Reception Rooms, Gorgeous Kitchen, Study, Galleried Landing & Conservatory
 • View Towards The Menai Strait From The First Floor
 • Off Road Parking & Mature Gardens With Patio & 2 Ponds

Full description

Tenure: Freehold

Mae Cilrhedyn yn bendant yn dy y byddwch yn cymryd ato'n syth - mae wedi bod yn gartref dedwydd i'r perchnogion presennol. Yn sicr, rhoddwyd gofal manwl i'r ty arbennig hwn gan fod yr holl naws a'r cymeriad wedi ei gadw, ynghyd a'i ffenestri bae dwfn, ei nenfydau cilfwaog uchel a'i lefydd tân agored niferus. Eto i gyd mae Cilrhedyn yn gartref sy'n addas i'n ffordd o fyw heddiw ac mae'n cynnwys cegin y byddai unrhyw gogydd yn falch ohoni. Codwyd estyniad i'r ty yn 2004 i greu derbynfa sylweddol gyda landin orielog a grisiau troellog. Y tu allan mae gardd helaeth, braf, sy'n breifat ac yn gartref i amrywiaeth o blanhigion, coed a llwyni addurniadol aeddfed, ynghyd â lle parcio oddi ar y ffordd. Tra bod nifer o ffenestri codi gyda gwydrau sengl (er mwyn cadw cymeriad y ty), mae mwyafrif y ffenestri bellach yn unedau PVC modern ac mae system gwres canolog nwy.

Cilrhedyn - a fine home that's been meticulously cared for with all the period charm and character preserved and indeed celebrated with distinctive deep bay windows, high coved ceilings and numerous open fireplaces. The property was enlarged somewhat in 2004 creating a sizeable reception hall and galleried landing with spiral staircase. Externally there's plenty of garden space to be enjoyed, offering much privacy and being home to a variety of mature decorative plants, trees and shrubs with an off road parking area to the drive. Whilst there are numerous single glazed sash windows, a good majority of the windows are now modern uPVC units and the property is served by a mains gas fired central heating system. 

LLEOLIAD/LOCATION Mae'r ty mewn lleoliad delfrydol i ffwrdd oddi wrth brysurdeb y ddinas ond eto i gyd funudau i ffwrdd o'r chanol y ddinas, sy'n gyfuniad gwych. Mae Bangor gyda nifer o dewis helaeth o amwynderau sy'n cynnwys siopau rhagorol y Stryd Fawr, parciau manwerthu, archfarchnadoedd a prif orsaf drenau. Eto, mae Eryri o fewn cyrraedd hwylus i'r ardal hon gyda'r A55 gerllaw sy'n mynd am Ynys Môn a'r trefi, y traethau a'r atyniadau ar hyd yr arfordir. Yn cynnig profiad diwylliannol bywiog ac yn ddiweddar agorwyd canolfan celfyddydau ac arloesi newydd, 'Pontio'.

The property is ideally located away from the general hustle and bustle yet is just minutes from the city centre, making for a great combination in terms of convenience and desirability. Bangor offers a good range of High Street shops, retail parks, supermarkets and a mainline railway station. The mountains of Snowdonia can easily be reached from this locality what with the A55 just a short drive away also allowing access to the Isle of Anglesey and the coastal towns, beaches and attractions. Bangor offers a lively cultural experience having recently benefited from the opening of the 'Pontio' cultural art and music centre.  

DDERBYNFA/ RECEPTION HALL: 13' 10" x 14' 3" (4.23m x 4.35m)  

CEGIN/ KITCHEN: 13' 7" x 21' 6" (4.16m x 6.56m max)  

YSTAFELL AML BWRPAS/UTILITY ROOM: 6' 9" x 6' 0" (2.06m x 1.83m)  

YSTAFELL CAWOD/SHOWER ROOM: 14' 0" x 5' 10" (4.29m x 1.80m)  

LOLFA/LOUNGE: 17' 10" x 15' 10" (5.46m x 4.85m)  

YSTAFELL HAUL/CONSERVATORY: 15' 8" x 10' 7" (4.80m x 3.23m)  

NEUADD FWYTA/DINING HALL: 13' 6" x 10' 7" (4.13m x 3.23m)  

PARLWR/DRAWING ROOM: 14' 10" x 10' 5" (4.53m x 3.19m max)  

STYDI/STUDY: 13' 5" x 11' 7" (4.09m x 3.55m max)  

SELAR/CELLAR: 18' 10" x 12' 2" (5.76m x 3.72m max)  

LLAWR CYNTAF/FIRST FLOOR LANDING:  

BEDROOM 1 18' 9" x 22' 1" (5.72m x 6.75m max)  

YSTAFELL WELY 1/BEDROOM 1: 9' 11" x 8' 0" (3.03m x 2.45m)  

YSTAFELL WELY 2/BEDROOM 2: 14' 9" x 12' 10" (4.51m x 3.92m)  

YSTAFELL WELY 3/BEDROOM 3: 12' 2" x 11' 7" (3.72m x 3.54m max)  

YSTAFELL WELY 4/BEDROOM 4: 10' 6" x 17' 2" (3.22m x 5.25m max)  

YSTAFELL WELY 5/BEDROOM 5: 17' 2" x 11' 3" (5.25m x 3.44m max)  

YSTAFELL YMOLCHI/BATHROOM: 10' 1" x 6' 0" (3.09m x 1.85m)  

ATIG/ATTIC  

More information from this agent

Energy Performance Certificates (EPCs)

Energy Performance Certificate (EPC) graphs

Listing History

Added on Rightmove:
17 February 2016

Nearest stations

 • Bangor (0.5 mi)
 • Llanfairpwll (3.1 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

Nearest schools

Use the school checker

To view this property or request more details, contact:

Dafydd Hardy, Bangor

156 High Street, Bangor, LL57 1NU

01248 548007 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Floorplans


To view this property or request more details, contact:

Dafydd Hardy, Bangor

156 High Street, Bangor, LL57 1NU

01248 548007 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Map & Street View

Nearest stations

 • Bangor (0.5 mi)
 • Llanfairpwll (3.1 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

To view this property or request more details, contact:

Dafydd Hardy, Bangor

156 High Street, Bangor, LL57 1NU

01248 548007 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Disclaimer - Property reference 100278013867. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Dafydd Hardy, Bangor. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

Map data OpenStreetMap contributors.