Get brand editions for Dafydd Hardy, Caernarfon

This property has been removed by the agent. It may be sold or temporarily removed from the market

View similar properties

3 bedroom detached bungalow for sale

Gerddi Menai, Caernarfon, North Wales

Sold by Us £249,500

Property Description

Key features

  • Spacious Detached Bungalow
  • 3 Bedrooms, Bathroom & Separate Wc
  • Off Road Parking & Integral Garage
  • Well Stocked Gardens Front & Rear
  • Requires Some Modernising & Updating
  • Byngalo Ar Wahan Eang
  • 3 Ystafell Wely, Ystafell Molchi & Thoiled Ar Wahan
  • Parcio Oddi Ar Y Lôn A Garej Fewnol
  • Gerddi Blaen & Chefn
  • Angen Ychydig O Waith Moderneiddio

Full description

Tenure: Freehold

 

Mae'n bleser cael cynnig byngalo ar wahan 3 llofft ymarferol gyda digon o le sydd mewn sefyllfa ffafriol o fewn ystad ddymunol a phoblogaidd Gerddi Menai, wedi ei leoli i fwynhau golygfeydd de-orllewinol gwych o Afon Menai ac arfordir Ynys Môn. Mae'r eiddo yn elwa o erddi taclus a hawdd i'w trin yn ogystal â pharcio oddi ar y lôn a garej fewnol. Mae ystafell fyw sylweddol gyda drysau patio sleidio UPVC modern sydd yn agor i falconi pren sy'n mwynhau golygfeydd godidog. O'r tu fewn byddai'r eiddo yn elwa o ychydig o waith moderneiddio. Mae cyfran dda o'r ffenestri o ffram bren a gwydr dwbl ac mae'r eiddo yn elwa o wres canolog nwy. Mae'r eiddo yn cynnwys, yn gryno: Derbynfa, Ystafell Fyw gyda Balconi, Cegin, 3 Ystafell Wely, Ystafell Molchi a Thoiled ar wahan a mynediad o'r tu fewn i'r Garej.

We're pleased to be able to offer this roomy and highly practical 3 bedroomed Detached Bungalow which is situated in a favourable position within the sought after area of Gerddi Menai, positioned to be able to enjoy superb south westerly views of the Menai Strait and the coastline of the Isle of Anglesey. The property is complemented by neat manageable gardens as well as off road parking and an Integral Garage. The accommodation offers a sizeable lounge with sliding patio doors (modern uPVC units) which open to a small timber balcony, offering the best views and we're sure you'll get some great sunsets from here. Internally, the property would benefit from some modernising work to bring it up to today's standard. A good proportion of the windows are timber double glazed units and the property benefits from gas central heating. The accommodation comprises: Storm Porch, Reception Hall, Lounge with Balcony, Kitchen, 3 Bedrooms, Bathroom and separate Wc. A flight of stairs leads down to a Hall (with sink unit) and Wc with internal access through to the Garage.  

LLEOLIAD/LOCATION Mae Gerddi Menai wedi ei leoli tuag at ochr ogleddol Caernarfon, dim ond tafliad carreg o Afon Menai. Mae'r lleoliad yn un distaw ond hefyd yn gyfleus i ganol y dref ac o fewn ychydig funudau oddi wrth gasgliad lu o fwynderau cyfagos. Mae Caernarfon yn dref twristiaeth prysur a bywiog gyda nifer o fwynderau yn cynnwys siopau, archfarchnadoedd, cwrs golff, amryw o dai bwyta yn ogystal ag ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd. O fewn waliau'r castell fe ffeindiwch amryw o fasnachwyr annibynol gyda rhywbeth bach ychydig yn wahanol na'r arfer i'w gynnig. Mae mynediad hawdd i'r A55, dinas Bangor, Parc Cenedlaethol Eryri, yr arfordir a'i holl atyniadau.

The area of Gerddi Menai is positioned towards the northern edge of Caernarfon just a short distance from the banks of the renowned stretch of tidal waters known as the Menai Strait. The area is quiet, being on a no-through road and yet convenient for access to the main town centre and within easy reach of all available amenities in and around the town. Caernarfon is a bustling and vibrant town with extensive leisure facilities including a golf course, plentiful schools and numerous restaurants and eateries. Also within the castle walls you'll find many independent retailers and outlets offering something a little bit different from what your usual town would offer. The extensive network of roads in the area allows for easy travelling to the city of Bangor, Snowdonia and the fabulous coastline and attractions.  

NEUADD DERBYNFA/RECEPTION HALL  

LOLFA/LOUNGE 17' 11" x 13' 7" (5.47m x 4.16m)  

CEGIN/KITCHEN 12' 0" x 11' 3" (3.66m x 3.45m)  

YSTAFELL WELY 1/BEDROOM 1 15' 0" x 10' 0" (4.58m x 3.06m)  

YSTAFELL WELY 2/BEDROOM 2 11' 10" x 14' 8" (3.62m x 4.49m max)  

YSTAFELL WELY 3/BEDROOM 3 8' 11" x 11' 4" (2.72m x 3.46m)  

YSTAFELL YMOLCHI/BATHROOM 8' 10" x 8' 7" (2.71m x 2.64m max)  

TU ALLAN/OUTSIDE I'r tu blaen mae lawnt wedi ei gyflwyno'n daclus gyda amrywiaeth o blanhigion a llwyni, a balconi bychan uwchben sydd yn arwain o'r ystafell fyw. Hefyd i'r tu blaen mae dreif yn darparu parcio oddi ar y lôn yn dilyn yn uniongyrchol at garej fewnol sydd yn elwa o wres, golau, tap dŵr oer a digonedd o le storio. Mae llwybr yn arwain i'r cefn ble mae patio palmantog a gardd wedi ei lawntio, gyda amryw o blanhigion ychwanegol.

To the front is a neatly presented lawned garden and an extensive selection of attractive flowering plants and shrubs. There's a small balcony off the lounge. Also to the front is a driveway providing off road parking leading directly to an integral garage which is heated, has an up and over door, power/light, cold water tap and a storage area within the sloping ceiling and beneath the lounge. A pathway leads around the perimeter where you'll find a paved patio and lawned garden, home to a further numerous shrubs and fruiting varieties.  

GARAGE 17' 10" x 9' 7" (5.45m x 2.94m)  


More information from this agent

Energy Performance Certificates (EPCs)

Listing History

Added on Rightmove:
27 May 2016

Floorplans

Map & Street View

Disclaimer - Property reference 100278015373. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Dafydd Hardy, Caernarfon. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

* This is the maximum possible speed. Broadband speed may be lower at peak times and can be affected by a range of technical and environmental factors. The speed you receive where you live may be lower than that listed above. Fibre/cable services at your postcode are subject to availability. You can confirm availability on the provider's website. The information is provided and maintained by comparethemarket.com

Map data ©OpenStreetMap contributors.