3 bedroom semi-detached house for sale

Islawrdref, DOLGELLAU

£199,950

Property Description

Key features

 • Lleoliad poblogaidd i rai sy’n mwynhau gweithgareddau awyr agored
 • Byncws lled ar wahân
 • Cegin/ystafell fwyta fawr
 • Dwy ystafell gysgu ar gyfer 6 a 10
 • Lolfa sylfaenol y gallwch hefyd ei defnyddio i gysgu 3
 • Bwthyn ar ei ben ei hun, Bwthyn y Warden, sy’n cael ei osod ar hyn o bryd
 • Gardd a lle i barcio

Full description

Tenure: Freehold

Mae Caban Cader Idris yn fyncws rhestredig gradd II a saif mewn dyffryn coediog, diarffordd, delfrydol o fewn pellter cerdded hawdd i Gader Idris ac Aber Afon Mawddach. Gall y Caban ei hun gysgu 19 o bobl yn gyfforddus, a cheir hefyd fwthyn un llofft ar wahân (Tŷ’r Warden). Deallir y cafwyd caniatâd cynllunio i’w ddefnyddio fel canolfan gweithgareddau awyr agored.


Property ref: 121_2227_3550406

Cyntedd Ffrynt 
8' 5" x 10' (2.56 ar y mywaf x 3.06 ar y mwyaf)
Llawr llechi, nenfwd uchel, bricwaith wedi’i beintio, drysau’n arwain i;

Y Gegin/Ystafell Fwyta 
17' 7" x 12' 6" (5.35m x 3.81m)
Sinc dur gwrthstaen gyda dwy ardal ddiferu, tap dŵr poeth ‘Sector' ac uned lawr oddi tano, lle i bopty nwy, lle ar gyfer oergell/rhewgell, lle i fwrdd bwyta mawr, gwresogydd storio, gwresogydd ffan trydan ar y wal, lle tân agored gyda boeler tu ôl iddo, ffenestr fwa drawiadol arddull gothig, nenfwd uchel, mynediad i ofod y to.

Ystafell Gawod 
8' 5" x 5' 11" (2.57m x 1.81m)
Yn cynnwys dwy gawod, basn ymolchi, ffenestr â gwydr aneglur yn yr ochr, waliau wedi’u teilsio’n rhannol.

Toiled ar wahân 
Toiled isel, basn ymolchi ar y wal, ffan echdynnu, waliau teils, llawr teils.

Lolfa/ Ystafell wely 1 
17' 7" x 10' 6" (5.36 x 3.21 ar y mwyaf)
Gall 3 gysgu yn yr ystafell hon ar hyn o bryd, gwresogydd storio, drysau i ystafelloedd gwely 2 a 3

Ystafell wely 2 
14' 1" x 17' 6" (4.28m x 5.33m)
Mae'r ystafell hon sydd â gwelyau bync ynddi ar hyn o bryd yn cysgu 10. Ceir dau wresogydd storio, ffenestr ar ddwy wal. Drws i’r cyntedd cefn / storfa sydd hefyd yn ddihangfa dân yn y cefn.

Ystafell Wely 3 
11' 3" x 11' 9" (3.43m x 3.57m ar y mwyaf)
Mae'r ystafell hon ar hyn o bryd yn cysgu 6. Ffenestri ar ddwy wal (un sydd hefyd yn ddihangfa dân) gwresogydd storio. Drws yn arwain i’r;

Cegin/Lolfa Agored 
13' 9" x 9' 5" (4.19m x 2.87m)
Amrywiaeth o unedau llawr ac unedau wal sy’n cyd-fynd gydag arwyneb gweithio drostynt, sinc Belfast wedi’i fewnosod gyda thapiau cymysgu, hob trydan 4 cylch gyda ffan echdynnu uwch ben, lle i bopty micro-don/popty cyfun, lle ar gyfer rhewgell/oergell, ffenestr velux, coed tafod a rhigol yn y nenfwd, llawr teils chwarel coch, drws patio i ardal deras breifat yn y ffrynt. System wresogi drydan dan y llawr drwyddo.

Cyntedd Cefn 
Llawr teils chwarel coch, drws i’r cefn, rhannau mewn coed tafod a rhigol. Cwpwrdd yn y wal i ddal y tanc dŵr poeth, lle a phibellau i blymio peiriant golchi dillad.

Ystafell wely 
9' 5" x 7' (2.87m x 2.14m)
Ffenestr yn y cefn, llawr teils chwarel coch, gwely bync, coed tafod a rhigol ar y nenfwd.

Ystafell ymolchi 
Ffenestr velux, waliau teils cyflawn, pren tafod a rhigol ar y nenfwd, toiled isel, basn ymolchi pedestal, ciwbicl cawod gyda chawod drydan.

Gardd 
Dreif yn arwain i fyny at yr eiddo, hefyd yn rhoi hawl tramwy i un eiddo cyfagos arall. Digon o le parcio, lawnt fawr (lleoliad posibl ar gyfer gwersylla), ardal bicnic, sied storio.

Listing History

Added on Rightmove:
14 December 2016

Nearest stations

 • Morfa Mawddach (3.8 mi)
 • Barmouth (4.5 mi)
 • Fairbourne (4.9 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

Nearest schools

Use the school checker

To view this property or request more details, contact:

RG Jones, Dolgellau

Llys Meirion Smithfield Street, Dolgellau, LL40 1AB

01341 477004 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Map & Street View

Nearest stations

 • Morfa Mawddach (3.8 mi)
 • Barmouth (4.5 mi)
 • Fairbourne (4.9 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

To view this property or request more details, contact:

RG Jones, Dolgellau

Llys Meirion Smithfield Street, Dolgellau, LL40 1AB

01341 477004 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Disclaimer - Property reference 3550406. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by RG Jones, Dolgellau. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

Map data OpenStreetMap contributors.