This property has been removed by the agent. It may be sold or temporarily removed from the market

View similar properties

4 bedroom detached bungalow for sale

Ty Mawr, Menai Bridge, Isle of Anglesey

Withdrawn from Market £390,000

Property Description

Key features

  • Accommodating Detached Bungalow / • Byngalo Ar Wahan Moethus
  • Desirable & Highly Sought After Location / • Lleoliad Dymunol a Phoblogaidd
  • 4 Bedrooms, En-suite & Family Bathroom / • 4 Ystafell Wely, En-suite Ac Ystafell Molchi Deuleuol
  • 2 Reception Rooms & Conservatory / • 2 Ystafell Dderbyn ac Ystafell Haul
  • Fully Fitted Kitchen & Useful Utility / • Cegin Wedi Ei Osod & Ystafell Amlbwrpas Ddefnyddiol
  • Stunning Southerly Views Towards Snowdonia / • Golygfeydd Godidog Tuag At De Eryri
  • Gas Central Heating & uPVC Double Glazing / • Gwres Canolog Nwy & Ffenestri Gwydr Ddwbl UPVC
  • Ample Off Road Parking & Double Garage / • Digonedd O Le Parcio Oddi Ar Y Lôn A Garej Ddwbl
  • Generous Well-Maintained Lawned Gardens / • Gerddi Hael Gyda Lawnt Wedi Ei Dirlunio
  • Convenient For Town Centre & Schools / • Lleoliad Cyfleus I Ganol Y Dref & Ysgolion

Full description

Tenure: Freehold

 

Situated in a desirable and much sought after establishment within the renowned town of Menai Bridge is this well-presented and decidedly accommodating Detached Bungalow which enjoys a slightly elevated position with a pleasant southerly aspect and striking views towards the dramatic Snowdonia mountain range, including Snowdon. Built around the year 1990 amidst similar styled properties, this residence offers roomy and practical family accommodation with generous yet easily maintained gardens, ample off road parking and a Double Garage complete with remote controlled roller shutter door. Schools and amenities are just a short distance away as is scenic Menai Strait and the A55 expressway. The 20' lounge offers a focal real flame gas fire and opens through to a heated conservatory with great views whilst the kitchen comes fitted with a host of modern fitted appliances. Benefiting from uPVC double glazing throughout and gas central heating, the accommodation affords: Vestibule, Reception Hall, Lounge, Conservatory, Dining Room, Kitchen, Utility Room, 4 Bedrooms (one is currently used as a study), En-suite and Family Bathroom. Internal viewing highly recommended to fully appreciate.

Mewn lleoliad delfrydol o fewn dref Porthaethwy mae'r byngalo yma wedi ei gyflwyno'n dda ac yn mwynhau golygfeydd trawiadol tuag at Parc Cenedlaethol Eryri, yn cynnwys Y Wyddfa. Wedi ei adeiladu o gwmpas 1990 yng nghanol tai o gynllun tebyg, mae'r eiddo yn cynnig llety ymarferol gyda digon o le, gerddi hael ond hawdd i'w cynnal, digonedd o le parcio oddi ar y lôn a garej ddwbwl gyda drws electronig. Mae lleoliad yr eiddo yn gyfleus ar gyfer ysgolion ac amwynderau y dref, Yr Afon Fenai a gwibffordd yr A55. Mae'r ystafell fyw 20' yn cynnig lle tân nwy gyda fflam fyw ac yn agor i fyny i ystafell haul gyda gwres canolog a golygfeydd hyfryd, tra fod y gegin yn dod gyda amryw o offer coginio fodern. Yn elwa o ffenestri ddwbl UPVC drwy gydol yr adeilad a gwres canolg nwy, cyntedd, ystafell fyw, ystafell haul, ystafell fwyta, cegin, ystafell amlbwrpas, 4 ystafell wely (un yn cael ei ddefnyddio fel stydi ar hyn o bryd), En-suite a ystafell molchi deuleuol. Rydym yn awgrymu fod rhaid gweld o'r tu fewn i'w werthfawrogi yn llawn. 

LOCATION Menai Bridge is a bustling town located along the scenic coastline of the Menai Strait. The town is famous for its suspension bridge built by Thomas Telford and continues its heritage and connection with the sea by being a popular spot to launch, store and repair sailing vessels. Menai Bridge has an interesting main High Street with many traditional and attractive shop frontages home to numerous independent outlets making for a vibrant town and a great place to shop. There are numerous taverns, restaurants and eateries to enjoy too, including a 'Waitrose' supermarket and schools. Excellent road links give easy access to the city of Bangor on the mainland, the norther coastline as well as the ferry port of Holyhead. Anglesey has much to offer in the way of fabulous beaches, sailing and water sports, together with over 120 miles of breath-taking coastline.

Mae Porthaethwy yn dref brysur wedi ei leoli ar hyd arfordir golygfaol yr Afon Fenai. Mae'r dref yn enwog am ei font a gynllunwyd gan Thomas Telford ac mae'n parhau gyda'i drefdadath a'i gysylltiadau gyda'r môr drwy fod yn leoliad poblogaidd i lawnsio, sdorio a thrwsio cychod. Mae gan Borthaethwy Stryd Fawr ddiddorol gyda nifer o siopau traddodiadol, deniadol ac amryw o fasnachwyr annibynnol. Mae amrywiaeth o dai tafarn a tai bwyta, archfarchnad Waitrose, ac ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae cyswllt ffyrdd ardderchog i ddinas Bangor, arfordir y gogledd a phorthladd Caergybi. Mae gan Ynys Môn lawer i'w gynnig gyda'i draethau hyfryd, gweithgareddau hwylio a chwaraeon dŵr, ynghyd â dros 120 milltir o arfordir godidog.
 

VESTIBULE  

RECEPTION HALL  

LOUNGE 19' 7" x 15' 8" (5.97m x 4.78m)  

CONSERVATORY 9' 8" x 10' 1" (2.97m x 3.09m)  

DINING ROOM 12' 7" x 9' 9" (3.86m x 2.98m)  

KITCHEN 13' 10" x 11' 4" (4.23m x 3.46m)  

UTILITY ROOM 12' 8" x 5' 2" (3.87m x 1.59m)  

HALL  

MASTER BEDROOM 11' 3" x 14' 7" (3.45m x 4.47m)  

ENSUITE 11' 6" x 5' 8" (3.51m x 1.75m)  

BEDROOM 2 9' 8" x 13' 3" (2.97m x 4.06m max)  

BEDROOM 3 9' 8" x 11' 0" (2.97m x 3.36m)  

BEDROOM 4/STUDY 8' 5" x 11' 0" (2.58m x 3.36m)  

BATHROOM 9' 9" x 7' 5" (2.99m x 2.28m)  

OUTSIDE The majority of the gardens are laid to lawn with attractive well-maintained flowerbeds and shrubbery to the front including a driveway providing ample off road parking. The garage has an electric roller shutter door, power/light, internal door to the accommodation and rear personnel door to the garden. The garden to the rear also offers a sheltered paved patio with conifer hedged borders and flowerbeds.

Mae'r mwyafrif o'r lawnt wedi ei dirlunio gyda gwelyau blodau a llwyni i flaen yr eiddo, a'r ddreif yn cynnig digon o le i barcio oddi ar y lôn. Mae gan y garej ddrws electroneg, pŵer/golau, drws mewnol i'r eiddo a drws gefn i'r ardd. Mae'r ardd gefn yn cynnig patio baviedig gysgodol gyda ffiniau gwrychoedd conwydd. 

DOUBLE GARAGE 18' 6" x 16' 0" (5.65m x 4.89m)  


More information from this agent

Energy Performance Certificates (EPCs)

Listing History

Added on Rightmove:
17 March 2016

Floorplans

Map & Street View

Disclaimer - Property reference 100278014345. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Dafydd Hardy, Menai Bridge. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

Map data OpenStreetMap contributors.