Get brand editions for Prys Jones & Booth, Abergele

This property has been removed by the agent. It may be sold or temporarily removed from the market

View similar properties

2 bedroom cottage for sale

STRYD Y DWR LLANFAIRTALHAEARN ABERGELE

Withdrawn from Market £90,000

Property Description

Key features

  • Mae'n bleser gan Prys Jones & Booth farchnata'r
  • eiddo a adwaenir fel Telynog ar ran Grwp Cynefin.
  • Lleolir yr eiddo yng nghanol pentref deniadol Llanfair TH
  • sydd tua 5 milltir o Abergele a 7 milltir o Fae Colwyn.

Full description

Tenure: Freehold

Mae'n bleser gan Prys Jones & Booth farchnata'r eiddo a adwaenir fel 'Telynog', ar ran Gr?p Cynefin. Lleolir yr eiddo yng nghanol pentref deniadol Llanfair TH, sydd tua 5 milltir o Abergele a 7 milltir o Fae Colwyn.
GRADD TYSTYSGRIF PERFFORMIAD YNNI - E


Ystafell Wely 1 (blaen) 
14'1" (4.29 M) (uchafsym) x 8'9" (2.67 M) (uchafswm)
Ffenestr gwydr dwbl UPVC. Rheiddiadur. Mynediad i wagle'r to.

Ystafell Wely 2 (blaen) 
14'4" (4.37 M) x 8'6" (2.59 M)
Ffenestr gwydr dwbl UPVC. Rheiddiadur.

Ystafell Ymolchi (cefn) 
7'11" (2.41 M) x 5'2" (1.57 M)
Bath dur gwasgedig â phanel ochr a phen. Cawod drydan a waliau wedi eu teilsio'n rhannol. Basn ymolchi dwylo. Toiled lefel isel. Rheiddiadur. Ffan echdynnu.

Outside 

Y Tu Allan 
Giatiau metel un a hanner â cholofnau brics rendr i'r tu blaen sydd wedi ei orchuddio â gro.

Ground Floor 

Porth Agored 
â ffenestri i'r ochr a phaneli gwydr ar y top a'r ochr yn y blaen. To pig teils a grisiau at lawr teils. Golau tu allan.

Cyntedd Mynedfa 
Grisiau i'r llawr cyntaf. Mynediad i'r lolfa a'r gegin. Larwm mwg a larwm carbon monocsid.

Lolfa (blaen) 
13'7" (4.14 M) (uchafswm) x 11'4" (3.45 M) (uchafswm)
Ffenestr gwydr dwbl UPVC. Lle tân teils ag aelwyd a grât.

Cegin/Ystafell Fwyta (blaen) 
13'7" (4.14 M) x 7'4" (2.24 M)
Ffenestr gwydr dwbl UPVC. Cwpwrdd crasu / sylindr mewn cilfach. Amrediad da o unedau ar y wal ac ar y llawr gyda lle ar gyfer oergell/rhewgell fertigol, popty trydan a pheiriant golchi dillad. Sinc dur distaen a waliau teils rhannol. Ffan echdynnu Vent Axia.

First Floor 

Landin 
Ffenestr gwydr dwbl UPVC. Canllawiau. Larwm mwg.

More information from this agent

Listing History

Added on Rightmove:
06 September 2016

Map & Street View

Disclaimer - Property reference WAS-12T8176D. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Prys Jones & Booth, Abergele. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

Map data OpenStreetMap contributors.