Get brand editions for Prys Jones & Booth, Abergele

1 bedroom cottage for sale

STRYD Y DWR LLANFAIR TALHAEARN ABERGELE

Sold STC £45,000

Property Description

Key features

  • Mae'n bleser gan Prys Jones & Booth farchnata'r
  • eiddo a adwaenir fel Barrog ar ran Grwp Cynefin.
  • Lleolir yr eiddo yng nghanol pentref deniadol Llanfair TH
  • sydd tua 5 milltir o Abergele a 7 milltir o Fae Colwyn.

Full description

Tenure: Freehold

Mae'n bleser gan Prys Jones & Booth farchnata'r eiddo a adwaenir fel Barrog, ar ran Grwp Cynefin. Lleolir yr eiddo yng nghanol pentref deniadol Llanfair TH, sydd tua 5 milltir o Abergele a 7 milltir o Fae Colwyn.
GRADD TYSTYSGRIF PERFFORMIAD YNNI - F

Ground Floor 

Prif Fynedfa 
Drws ffrynt gwydr dwbl cyfansawdd

Cyntedd Mynedfa 
Ffenestr gwydr dwbl UPVC. Gwresogydd storio gwres dros nos. Grisiau i'r llawr cyntaf.

Cegin (blaen) 
13'5" (4.09 M) x 6'3" (1.91 M)
Ffenestr gwydr dwbl UPVC. Gwresogydd storio gwres dros nos. Amrediad defnyddiol o unedau ar y wal ac ar y llawr gyda lle ar gyfer popty trydan, oergell a pheiriant golchi dillad. Sinc dur distaen a waliau teils rhannol.

Ystafell Gawod (cefn) 
5' (1.52 M) x 8'5" (2.57 M)
Ardal gawod wedi ei theilsio yn llawn â chawod drydan a phen cawod d'r glaw. Basn ymolchi dwylo â sblasgefn teils. Toiled lefel isel. Ffan echdynnu a gwresogydd.

Mynediad ychwanegol i storfa dan grisiau a chwpwrdd crasu yn cynnwys gwresogydd d'r poeth Heatwave Salia.

First Floor 

Landin 

Ystafell Wely (blaen) 
13'7" (4.14 M) (uchafswm) x 11'10" (3.61 M) (uchafswm)
Dwy ffenestr gwydr dwbl UPVC. Gwresogydd storio gwres dros nos. Cwpwrdd storio mewn cilfach â drysau dwbl. Mynediad i wagle'r to. Larwm mwg.

Outside 

Y Tu Allan 
Iard â cherrig palmant i'r ochr â chwt glo. Pyst concrid a phaneli pren. Golau diogelwch.

More information from this agent

Listing History

Added on Rightmove:
12 January 2017

Nearest station

  • Abergele & Pensarn (5.5 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

Nearest schools

Use the school checker

To view this property or request more details, contact:

Prys Jones & Booth, Abergele

Nelson House Water Street, Abergele, LL22 7SH

01745 606018 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Map & Street View

Nearest station

  • Abergele & Pensarn (5.5 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

To view this property or request more details, contact:

Prys Jones & Booth, Abergele

Nelson House Water Street, Abergele, LL22 7SH

01745 606018 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Disclaimer - Property reference WAS-12T81HN5. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Prys Jones & Booth, Abergele. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

Map data OpenStreetMap contributors.