Get brand editions for Prys Jones & Booth, Abergele

This property has been removed by the agent. It may be sold or temporarily removed from the market

View similar properties

1 bedroom cottage for sale

STRYD Y DWR LLANFAIR TALHAEARN ABERGELE

Withdrawn from Market £45,000

Property Description

Key features

  • Mae'n bleser gan Prys Jones & Booth farchnata'r
  • eiddo a adwaenir fel Barrog ar ran Grwp Cynefin.
  • Lleolir yr eiddo yng nghanol pentref deniadol Llanfair TH
  • sydd tua 5 milltir o Abergele a 7 milltir o Fae Colwyn.

Full description

Tenure: Freehold

Mae'n bleser gan Prys Jones & Booth farchnata'r eiddo a adwaenir fel Barrog, ar ran Grwp Cynefin. Lleolir yr eiddo yng nghanol pentref deniadol Llanfair TH, sydd tua 5 milltir o Abergele a 7 milltir o Fae Colwyn.
GRADD TYSTYSGRIF PERFFORMIAD YNNI - F


Cegin (blaen) 
13'5" (4.09 M) x 6'3" (1.91 M)
Ffenestr gwydr dwbl UPVC. Gwresogydd storio gwres dros nos. Amrediad defnyddiol o unedau ar y wal ac ar y llawr gyda lle ar gyfer popty trydan, oergell a pheiriant golchi dillad. Sinc dur distaen a waliau teils rhannol.

Ystafell Gawod (cefn) 
5' (1.52 M) x 8'5" (2.57 M)
Ardal gawod wedi ei theilsio yn llawn â chawod drydan a phen cawod d'r glaw. Basn ymolchi dwylo â sblasgefn teils. Toiled lefel isel. Ffan echdynnu a gwresogydd.

Mynediad ychwanegol i storfa dan grisiau a chwpwrdd crasu yn cynnwys gwresogydd d'r poeth Heatwave Salia.

First Floor 

Landin 

Ystafell Wely (blaen) 
13'7" (4.14 M) (uchafswm) x 11'10" (3.61 M) (uchafswm)
Dwy ffenestr gwydr dwbl UPVC. Gwresogydd storio gwres dros nos. Cwpwrdd storio mewn cilfach â drysau dwbl. Mynediad i wagle'r to. Larwm mwg.

Outside 

Y Tu Allan 
Iard â cherrig palmant i'r ochr â chwt glo. Pyst concrid a phaneli pren. Golau diogelwch.

Ground Floor 

Prif Fynedfa 
Drws ffrynt gwydr dwbl cyfansawdd

Cyntedd Mynedfa 
Ffenestr gwydr dwbl UPVC. Gwresogydd storio gwres dros nos. Grisiau i'r llawr cyntaf.

More information from this agent

Listing History

Added on Rightmove:
12 January 2017

Map & Street View

Disclaimer - Property reference WAS-12T81HN5. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Prys Jones & Booth, Abergele. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

Map data OpenStreetMap contributors.