This property has been removed by the agent. It may be let or temporarily removed from the market

View similar properties

Office to rent

Y Felinheli, Gwynedd, North Wales

Withdrawn from Market 119 sq. m. | POA

Property Description

Commercial information

  • 1,280 sq ft (119 sq m)

Full description

LOCATION
Yn agos i ganol pentref Y Felinheli a chyfleus i Fangor a Chaernarfon. Dafliad carreg o´r A55 a llwybr beiciau Lon Las Arfon. Gyda swyddfa Bost yn y pentre yn ogystal a llefydd bwyta.

Near the center of the village and convenient to Bangor and Caernarfon. A stone's throw from the A55 and Lon Las Arfon cycle path. Post Office in Village, and Café, Fish and Chip Shop and pubs open all day.

DESCRIPTION
Mae´r swyddfeydd yn gyn ganolfan i gwmni teledu Cwmni Da, gyda´r unedau o wahanol feintiau yn addas ar gyfer ei llogi yn unigol neu gyda´i gilydd. Gellid eu rhentu gan unigolion, cwmniau wedi sefydlu neu i gwmniau sydd newydd gychwyn.

The office is a former center for television company Cwmni Da, with units of different sizes suitable for hire individually or together. Could be rented by individuals, companies or firms who are established or new starts.

Communal kitchen facilities, toilets and shower. Staff and Customer parking.

ACCOMMODATION
ABERPWLL LOWER 1. = 12 Sq Mtr £240 per month. - Wedi Rhentu
ABERPWLL LOWER 2. = 11 Sq Mtr £220 per month.
ABERPWLL LOWER 3. = 20 Sq Mtr £400 per month.
ABERPWLL UPPER 1.. = 17 Sq Mtr £340 per month.
ABERPWLL UPPER 2. = 12 Sq Mtr £240 per month.
ABERPWLL UPPER 3. = 26 Sq Mtr £520 per month.
ABERPWLL UPPER 4. = 33 Sq Mtr £660 per month.

SERVICES
Pris i gynnwys: Rhent, pob gwasanaeth hy dŵr, trydan a nwy, cegin gymunedol, toiledau a chawod, Parcio, casglu gwastraff a diogelwch yr adeilad. Fydd TAW yn ychwanegol i ´r prisiau uchod

YCHWANEGIADAU: Band eang a ffôn i'w drefnu a thalu gan y rhentwr.

Price to include: Rent, all services i.e. Water, electricity and gas, shared kitchen, toilet and shower facility, Parking, waste collection and building security. VAT will need to be paid on all the above rental prices.

EXTRAS: Broadband and Landline telephone to be organised and paid for by renter.

TERMS
Cyfnod rhentu lleiaf - 12 mis, ar gontract cynnal a chadw llawn gyda 1 mis blaendal rhent o flaen llaw sydd ei angen i dalu am unrhyw gost i wneud yn iawn am unrhyw newidiadau neu ddifrod i ystafell. Mae'n rhaid i bob newid cael ei gytuno ymlaen llaw gyda'r perchennog.

Bydd cytundeb safonnol yn cael ei arwyddo gan y ddau barti.

Minimum rental period 12 months, on a full maintenance contract with 1 months rental deposit in advance required to cover any cost to make good any changes or damage to rented space. All changes to rented space must be agreed before hand with the landlord.

A full standard tenancy contract will be signed by both parties.

PARKING NOTES
Communal kitchen facilities, toilets and shower. Staff and Customer parking.


More information from this agent

Map & Street View

Disclaimer - Administration fees may apply when renting a property in England, Wales or Northern Ireland. For more details, please contact the agent.

Property reference 100278016935. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Dafydd Hardy, Caernarfon.

Please refer to our Renting Guides for further information on how to safely rent a property.

Map data OpenStreetMap contributors.