2 bedroom flat to rent

Flat 2, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy (County of), LL29

£450 pcm| £104 pw

Property Description

Letting information:

Furnishing: Unfurnished
Deposit: £450
Added on Rightmove: 14 November 2016 (196 days ago)

Key features

 • Newly refurbished and decorated
 • Spacious and light
 • Modern fully fitted kitchen
 • Gas central heating
 • Double glazing

Full description

*Please see English translation below.

Mae'r Landlord wedi ymgymryd 'r dasg helaeth o adnewyddu'r fflat llawr cyntaf sydd wedi'i leoli'n ddelfrydol i deithio i ganol Bae Colwyn. Mae amrywiaeth eang o siopau a chaffis yn y dref, i gyd o fewn pellter cerdded o'r fflat, yn ogystal Chanolfan Siopa Bay View, swyddfa bost a sinema. Mae'r cyfleusterau cyhoeddus yn cynnwys ysgolion ar gyfer pob oedran. Mae cysylltiadau bws a thrn da iawn i'w cael a hawdd yw cyrraedd gwibffordd yr A55 ar Gyffyrdd 20 a 22 o Ffordd Abergele.

Rydych yn mynd i mewn i'r adeilad ar lefel y palmant, drwy'r prif ddrws ffrynt sydd wedi'i rannu fflat arall ar yr ail lawr. Mae grisiau'n arwain i fyny at ddrws Fflat Un. Mae'r cyntedd mewnol yn arwain at ystafell fyw ffenestr fae, sydd ffenestr godi gwydr dwbl newydd ei gosod a golygfeydd o'r tu blaen. O'r ystafell hon mae drws yn arwain i'r ystafell wely gyntaf sydd yn ddigon mawr i roi gwely sengl neu wely bync. Mae yna ail ystafell wely golygfeydd o gefn y fflat; mae ystafell ymolchi o faint da gyda chawod dros fath a sinc; toiled ar wahn a chegin. Mae pwynt popty trydan yn y gegin a digon o le ar gyfer peiriant golchi ac oergell/rhewgell. Mae'r wyneb gweithio a'r cypyrddau golwg pren yn newydd sbon wedi'u paentio glos modern lliw hufen a handlenni crm.

Mae gan yr eiddo wres canolog nwy a ffenestri gwydr dwbl drwyddo.

Ystyrir ymgeiswyr budd-dal tai.

Nodwch os gwelwch yn dda y bydd yr eiddo hwn yn cael ei osod ar Denantiaeth Byrddaliad Sicr ac y bydd yn ofynnol i unrhyw ymgeisydd fynd drwy ein gweithdrefnau geirda.The Landlord has undertaken an extensive refurbishment of this second floor apartment ideally located for the centre of Colwyn Bay. The town boasts a wide range of shops and cafes, all within walking distance of the apartment, as well as the Bay View Shopping Centre; post office and cinema. Public facilities include schools for all ages. There are very good bus and train connections and Abergele Road has easy access to the A55 Expressway at Junctions 20 and 22.

From pavement level you enter the property through the main front door which is a shared entrance as there is another apartment on the first floor. Two flights of stairs lead to the entrance door to Flat 2 with a Velux window over the top staircase giving natural light. From the inner hallway of the flat you enter a reception room and from this room a door leads to the first bedroom which will accommodate a single bed or bunk beds. There is a second bedroom with a rear view aspect and a separate bathroom with hand wash basin and WC. The modern fitted kitchen has an electric cooker point and space for a washing machine and fridge/freezer. The wood effect kitchen worktop and cupboards are brand new in cream gloss with chrome handles.

The property benefits from full gas fired central heating and double glazing throughout.

Housing Benefit applicants considered. No application fees.

Please note that this property will be let on an Assured Shorthold Tenancy and that any applicant will need to go through our referencing procedure.

Energy Performance Certificates (EPCs)

Nearest stations

 • Colwyn Bay (0.3 mi)
 • Glan Conwy (3.6 mi)
 • Llandudno Junction (3.7 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

Nearest schools

Use the school checker

To view this property or request more details, contact:

Cartrefi Conwy, Cartrefi Conwy

Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ

03339 397617 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Map & Street View

Nearest stations

 • Colwyn Bay (0.3 mi)
 • Glan Conwy (3.6 mi)
 • Llandudno Junction (3.7 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

To view this property or request more details, contact:

Cartrefi Conwy, Cartrefi Conwy

Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ

03339 397617 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Disclaimer - Administration fees may apply when renting a property in England, Wales or Northern Ireland. For more details, please contact the agent.

Property reference BAberrdcbay. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Cartrefi Conwy, Cartrefi Conwy.

Please refer to our Renting Guides for further information on how to safely rent a property.

Map data OpenStreetMap contributors.