This property has been removed by the agent. It may be sold or temporarily removed from the market

View similar properties

Shop for sale

Terrace Road,Aberystwyth,SY23

£275,000
350 sq. ft.

Property Description

Commercial information

  • Business for sale
  • 350 sq ft (32 sq m)
  • Use class orders: A1 Shops

Key features

  • Siop a leolir mewn safle canolog
  • Commercial property in prime location
  • Opposite the new Tesco Express store

Full description

Tenure: Freehold

Mae Sgwr Owain Glyndwr y lleoliad siopa mwyaf blaenllaw yng nghanol y dref ar y brif stryd o waelod y Stryd Fawr i gyffordd Rhodfar Gogledd a Ffordd y Mr. Mae safler siop yn ymyl rhai or siopau amlycaf fel W.H.Smith, Boots a Laura Ashley ac yn agos ir rhan fwyaf or prif fanciau.

Mae Siop y Pethe yn siop hir-sefydlog ac adnabyddus dros ben yn gwerthu llyfrau Cymreig a CDau yn ogystal chardiau ac anrhegion. Ceir drws mynediad ochr ar wahn yn mynd ir lloriau cyntaf, ail a thrydydd sydd ac eithrio rhai swyddfeydd heb eu datblygu ac y gellid eu defnyddio i werthu yn ychwanegol neu yn lle byw. Dyma gyfle rhagorol felly i ddatblygur busnes Cymraeg sefydlog hwn ymhellach drwy wneud mwy o ddefnydd or lloriau eraill nag a wneir ar hyn o bryd. Cymeradwyir galw iw weld.

MEDDIANT - Rhydd-ddaliad

GWASANAETHAU - Maer prif wasanaethau wedi cysylltu neu gerllaw.

GWELD - Drwy apwyntiad yn unig gydar asiant gwerthu, Aled Ellis & Co, 16 Ffordd y Mr, Aberystwyth (01970) 626160

Mae Siop y Pethe yn fyr yn cynnwys y llefydd canlynol. Bras yw pob maintioli
stafelloedd. Tynnwyd y lluniau gyda chamera lens ongl lydan.

LLAWR GWAELOD - tua 15 x 20 ac 8 x 5
Tua 350 tr sgwr o fan gwerthu, 2 ffenest ddarlun fawr i Ffordd y Mr a Sgwr Owain Glyndwr a mynedfa deuddrws canolog, silffoedd arferol etc

DRWS MYNEDIAD OCHR AR WAHN YN ARWAIN I

LLAWR CYNTAF

CYNTEDD MEWNOL - gydag uned sinc dur gloyw draen sengl, cwpwrdd silff a mynediad i Dy Bach gyda basn golchi dwylo a gwresogydd dwr poeth

SWYDDFA 1 - 14 x 156 maint mwyaf. 2 ffenest ir blaen, ffenest gornel

SWYDDFA 2 - 89 x 77 ffenest fae ir ochr, silffoedd, hatsh weini ddwbl ar gau gan silffoedd

AIL LAWR

CYNTEDD MEWNOL - gyda chwpwrdd cilfach a mynediad i

CEGIN FACH - uned sinc dur gloyw draen sengl,
gwresogydd dwr poeth a gwyntyll

STAFELL 1 - 145 X 156 maint mwyaf. Stafell ar ffurf L. 2 ffenest ir blaen, ffenest gornel, ffenest ir ochr, cwpwrdd cilfach silff

STAFELL 2 - ffenest fae 93 x 88 ir ochr

TRYDYDD LLAWR

STAFELL 3 - stafell ffurf L 122 x 122 gyda thŵr golygfa banoramig dros Rodfar Gogledd a Ffordd y Mr. Mynediad i wagler to

TYBACH AR WAHN gyda basn golchi dwylo, gwresogydd dwr poeth. Mynediad i ben to

CYFARWYDDIADAU Or swyddfa trowch ir chwith i Siop y Pethe

HANES SIOP Y PETHE

Daeth y siop yn enwog fel y gyntaf o gyfres oi bath drwyr wlad, yn cadw popeth
Cymreig gyda llyfrau a recordiau cylchgronau, cerddoriaeth, mapiau, cardiau
cyfarch, cardiau post, lluniau, posteri, sticeri ceir ac anrhegion. Roedd adran lyfrau
ail-law ar y llawr cyntaf (ac adran deganau ar un adeg). Gydar un teulu am 44
mlynedd, ers Nadolig 1968, bu Siop y Pethe yn aelwyd Gymraeg amlwg a
phoblogaidd, ac uwchben y siop yn y saithdegau y caed swyddfa gyntaf
Cymdeithas yr Iaith. Y sgwr adnabyddus gerllaw yw calon bywyd cyhoeddus y
dref, o godi arian at achosion da i ganu corawl a chyfarfodydd gwleidyddol, a deil
y siop yn fan cyfarfod y Cymry ac ymwelwyr o bedwar ban byd.

THE STORY OF SIOP Y PETHE

The shop became famous as the first of a series of its kind throughout the country,
stocking everything Welsh with books and records magazines, music, maps,
greeting cards, postcards, pictures, posters, car stickers and gifts. There was a
second-hand books department on the first floor (and at one time a toy
department). With the same family for 44 years, since Christmas 1968, Siop y
Pethe has been a prominent and popular Welsh centre, and above the shop in the
seventies was the first office of Cymdeithas yr Iaith, the Welsh Language Society.
The square nearby is the heart of the towns public life, from collecting towards
good causes to choral singing and political meetings, and the shop continues to be
a meeting place for Welsh people and visitors from all over the world.


An opportunity has arisen to buy a commercial property situated in a prime location on the corner of Glyndwr Square and Terrace Road in the university town of Aberystwyth. Prominent corner site with three floors above suitable for
development. Enquiries to the agents only

Owain Glyndwr Square is the most prominent retail location in the heart of town situated on the main thoroughfare towards the bottom of Great Darkgate Street on the juncture with North Parade and Terrace Road. The shop is situated within close proximity to some of the major stores such as W H Smith, Boots and close to most of the major banks and opposite the new Tesco Express store.

There is a separate side access door leading to the first, second and third floor accommodation which apart from several offices are undeveloped and could be utilised as additional retail area or living accommodation. Viewing is recommended.

TENURE: - Freehold

SERVICES: - Mains services are connected or are nearby.

VIEWING;- Strictly by appointment only with the selling agents, Aled Ellis & Co, 16 Terrace Road, Aberystwyth (01970) 626160

Siop Y Pethe briefly comprises of the following accommodation. All room dimensions are approximate. All images have been taken with a wide angle lens digital camera.

GROUND FLOOR - 15' x 20' and 8' x 5 approx.

Approximately 350 sq ft of retail area, 2 large picture windows to Terrace Road, and Owain Glyndwr Square with central double entrance door, usual shelving etc

SEPARATE SIDE ACCESS DOOR TO LEADING TO

FIRST FLOOR ACCOMMODATION

INNER HALLWAY - with single drainer stainless steel sink unit, shelf cupboard and access to

WC - with wash hand basin and hot water heater.

OFFICE 1 - 14' x 15'6 maximum dimension. 2 windows to fore and corner window.

OFFICE 2 - 8'9 x 7'7 with bay window to side, and shelving

SECOND FLOOR ACCOMMODATION

INNER HALLWAY - with recess cupboard and access to

KITCHENETTE - single drainer stainless steel sink unit, hot water heater and extractor fan

ROOM 1 - 14'5 x 15'6 maximum dimension. The room being L shaped in nature. 2 windows to fore, corner window, window to side, recess shelved cupboard

ROOM 2 - 9'3 x 8'8 bay window to side

THIRD FLOOR ACCOMMODATION

ROOM 3 - 12'2 x 12'2 max dim. Room being L shaped in nature. tower feature with panoramic views over North Parade and Terrace Road. Access to roof space

SEPARATE WC - with wash hand basin, hot water heater. Access to roof top.

DIRECTIONS - From the office bear left to Siop Y Pethe


More information from this agent

Floorplans

Map & Street View

Disclaimer - Property reference 772. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Aled Ellis & Co Ltd, Aberystwyth. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

* Average speeds are based on the download speeds of at least 50% of customers at peak time (8pm to 10pm) from packages available on comparethemarket.com. Speed can be affected by a range of technical and environmental factors. The speed you receive where you live may be lower than that listed above. You can check the estimated speed to your property prior to purchasing. Fibre/cable services at your postcode are subject to availability. You can confirm availability on the provider's website. Providers may increase charges. You should have the right to exit your contract without penalty if this happens. The information is provided and maintained by Decision Technologies Limited.

Map data OpenStreetMap contributors.