Skip to content

7 Abergele Road, Colwyn Bay

£1,000 pcm
£12,000 pa

Business rates & charges may apply

Conwy County Borough Council, Estates & Asset Management
SECTOR

Office to lease

USE CLASS
Use class orders: B1 Business

B1

Lease details

Lease type:
Long term
Furnish type:
Part furnished

Key features

 • Offers In The Region Of £12,000
 • Close To Transport Links
 • Recently Refurbished Throughout
 • Part-Furnished
 • Open Plan Layout
 • Sea Views From The 2nd Floor
 • Modern Decoration
 • Prominent High Street Location

Property description

7 Abergele Road (The Longmans Building) is located on the main road through Colwyn Bay just off Station Road, home to the Colwyn Bay's Artisan and weekly market. 7 Abergele Road is directly opposite Spar, Subway, KFC and close to a number of banks, cafes, shops and professional services and just a short walk from the Conwy County Borough Council main office located on Coed Pella Road. Boasting a prominent trading position with good visibility from all passing, foot and vehicular traffic the property is within close proximity to Colwyn Bay train station, on the main bus route through the town with public car parking to the rear on Ivy Street.

7 Abergele Road is a Grade II listed building designed by renowned local architect Sidney Colwyn Foulkes. The building was originally believed to have been built as a bookshop for the Longman publishing / booksellers company in the early 1930s. It has recently been extensively refurbished both inside and out and proudly boasts many of its original architectural features such as port hole style windows, domed glass sky lights and art deco features.

The building comprises: Entrance lobby directly off the main road, open plan workspace and toilet to the ground floor. Store room, utilities cupboard, kitchen staff area and a further toilet on the basement level. The first floor comprises an open plan workspace, two breakout rooms and kitchen area with locker area and two further toilets. The top floor offers further workspace with sea views.

Lease Terms
The Council are seeking applications to lease the building for a minimum of 5 year FRI lease. The tenant will be responsible for all repairs, maintenance, insurances and all other outgoings attributable to the building. The Council is open to offers with regards to the rent.
Application forms and further relevant information is available upon request.

Planning Uses
Current planning consent granted Offices. Other uses would be considered subject to all necessary consents and consultation.

Viewings
Strictly by appointment.

Disclaimer
The data provided is for general informational purposes only. All information is provided in good faith, however we make no representation or warranty of any kind, express or implied, regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability or completeness of the information. Under no circumstance shall we have any liability to you for any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of, or reliance on, any information provided.


Lleoliad
Mae 7 Ffordd Abergele (Adeilad Longman) ar y brif ffordd trwy Fae Colwyn, oddi ar Ffordd yr Orsaf, sef lleoliad marchnad Artisan a marchnad wythnosol Bae Colwyn. Mae 7 Ffordd Abergele gyferbyn â Spar, Subway, KFC ac yn agos at nifer o fanciau, caffis, siopau a gwasanaethau proffesiynol, ac mae modd cerdded yno o brif swyddfa Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar Ffordd Coed Pella. Mae mewn safle amlwg o ran masnachu, mae modd i'r holl draffig sy'n pasio ar droed neu mewn cerbydau ei weld yn dda, ac mae'n agos at orsaf drenau Bae Colwyn, ar y prif lwybr bysiau trwy'r dref, ac mae lleoedd parcio i'r cyhoedd yn y cefn ar Ivy Street.

Cyfle
Mae'r Awdurdod yn cynnig yr adeilad cyfan trwy brydles FRI am o leiaf 5 mlynedd. Mae hwn yn gyfle unigryw i ddefnyddio'r adeilad unigryw hwn yng nghanol Bae Colwyn.

Disgrifiad
Mae 7 Ffordd Abergele yn adeilad rhestredig Gradd II, a ddyluniwyd gan y pensaer lleol enwog, Sidney Colwyn Foulkes. Credwyd bod yr adeilad wedi'i adeiladu'n wreiddiol fel siop lyfrau ar gyfer cwmni cyhoeddi / gwerthu llyfrau Longman, ar ddechrau'r 1930au. Yn ddiweddar, mae wedi'i ailwampio'n helaeth y tu mewn a'r tu allan, ac mae nifer o'i nodweddion pensaernïol gwreiddiol i'w gweld, fel ffenestri portwll, goleuadau to gwydr crwm a nodweddion art deco.

Mae'r adeilad yn cynnwys: Lobi mynediad oddi ar y brif ffordd, man gweithio agored a thoiled ar y llawr gwaelod. Storfa, cwpwrdd cyfleustodau, ardal gegin i staff a thoiled arall ar lefel yr islawr. Mae'r llawr cyntaf yn cynnwys man gweithio agored, dwy ystafell ymneilltuo ac ardal gegin gydag ardal loceri, a dau doiled arall. Mae'r llawr uchaf yn cynnwys rhagor o fannau gweithio gyda golygfeydd o'r môr. Mae ardaloedd y llawr wedi'u nodi dros y dudalen.

Telerau Prydles
Mae'r Cyngor yn chwilio am geisiadau i brydlesu'r adeilad am brydles FRI am o leiaf 5 mlynedd. Y tenant fydd yn gyfrifol am yr holl waith atgyweirio, cynnal a chadw, yswiriant a'r holl alldaliadau eraill sy'n ymwneud â'r adeilad. Mae'r Cyngor yn croesawu cynigion o ran y rhent.
Mae ffurflenni cais a gwybodaeth berthnasol arall ar gael ar gais.

Defnydd Cynllunio
Y caniatâd cynllunio presennol a ganiatawyd yw Swyddfeydd. Byddai defnydd arall yn cael ei ystyried yn amodol ar sicrhau pob caniatâd ac ymgynghoriad angenrheidiol.

Gweld yr Eiddo
Drwy apwyntiad yn unig.
CBSC Ystadau a Rheoli Asedau
Cyswllt Lydia Johnson


Ymwadiad
Mae'r data a ddarperir at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei darparu yn ddidwyll, fodd bynnag, nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau na gwarantu o unrhyw fath, mynegi neu awgrymu yngl n â chywirdeb, digonolrwydd, dilysrwydd, dibynadwyedd, argaeledd neu gyflawnrwydd y wybodaeth. Ni fyddwn yn derbyn atebolrwydd o dan unrhyw amgylchiadau i chi am unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath o ganlyniad i ddefnydd neu ddibynnu ar unrhyw wybodaeth a ddarparwyd.

Brochures

7 Abergele Road, Colwyn Bay

NEAREST STATIONS

Distances are straight line measurements from the centre of the postcode
 • Colwyn Bay Station0.1 miles
 • Llandudno Junction Station3.5 miles
 • Glan Conwy Station3.5 miles

About Conwy County Borough Council, Estates & Asset Management

Estates & Asset Management Coed Pella Conway Road Colwyn Bay LL29 7AZ

Conwy Borough Council situated on the North Wales coast is the perfect location to invest in your company’s future. We have everything you need to suit your business plans from town centre, coastal and rural development opportunities for sale. Purpose built modern office space to rent starting from 10 square meters, commercial units for sale and rent with varying sizes and layouts as well as outside yard space.

Conwy County offers a skilled workforce, professional supply chain and excel

More properties from Conwy County Borough Council, Estates & Asset Management

Notes

These notes are private, only you can see them.

Disclaimer - Property reference 7AbergeleRoad. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Conwy County Borough Council, Estates & Asset Management. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

Map data ©OpenStreetMap contributors.

Your search history

You have no recent searches.