Get brand editions for Dafydd Hardy, Caernarfon

This property has been removed by the agent. It may be sold or temporarily removed from the market

View similar properties

2 bedroom detached bungalow for sale

Efailnewydd, Pwllheli, North Wales

Withdrawn from Market £259,950

Property Description

Key features

  • Characterful Detached Period Bungalow
  • 2 Double Bedrooms & Bathroom
  • Roomy Lounge With Parquet Floor & Open Fire
  • Dining Room & Kitchen With Stanley Oven
  • uPVC Double Glazing & Oil Central Heating
  • Southerly Aspect With Countryside Views
  • Spacious Lawned Gardens & Driveway
  • Ample Off Road Parking & Garage
  • Adjoining 0.6 Acres Of Land (Building Plot Potential)
  • No Onward Chain

Full description

Tenure: Freehold

 

A quaint and rather charming Double Fronted Detached Period Bungalow situated in a pleasant position on the edge of the village of Efailnewydd, enjoying an open south westerly aspect with distant countryside views and conveniently within some 2 miles distance of the main coastal market town of Pwllheli. The property, which incidentally has No Chain, is set back from the road and resides within pleasant gardens with ample parking and a useful Detached Garage. What makes this property all the more attractive is that it comes with an adjoining parcel of land measuring some 0.6 Acre or thereabouts, which could undoubtedly make a superb garden but may realistically offer the potential buyer an excellent future investment opportunity as a development/building plot - please be aware that this would be subject to planning consents and approvals. Wern Las' original charm remains intact with period open fireplaces and a fabulous parquet floor to the principal reception room. The kitchen is compact in nature but has the potential for being enlarged by incorporating the dining room into a fine dining kitchen. Whilst the property requires some modernising/updating work and general attention to the décor, it does benefit from uPVC double glazing and oil central heating (fired by the stanley in the dining room). The accommodation comprises: Vestibule, Lounge, Dining Room, Kitchen, rear Hall, 2 Bedrooms and Bathroom.

Byngalo unigryw o'i gyfnod gyda ffrynt ddwbl mewn lleoliad ardderchog ar ffîn pentref Efailnewydd, yn mwynhau agwedd dde-orllewin agored gyda golygfeydd gefn gwlad ac o fewn pellter cyfleus (tua 2 filltir) o brif dref farchnad arfordirol Pwllheli. Mae'r eiddo digadwyn, wedi ei osod yn ôl o'r ffordd ac yn sefyll o fewn gerddi dymunol gyda digonedd o le parcio a garej. Un o brif bwynt gwerthu'r eiddo, yw'r darn tir sy'n mesur rhyw 0.6 Acer, a fyddai'n gwneud gardd wych ond all hefyd gynnig potensial buddsoddi fel plot datblygu/adeiladu, yn amodol ar ganiatâd a chymeradwyaeth cynllunio. Mae Wern Las wedi cadw ei apêl wreiddiol gyda llefydd tân agored a llawr "parquet" hyfryd yn yr ystafell fyw. Mae'r gegin yn gymharol fychan ond byddai potensial i'w ehangu drwy drosi'r gegin a'r ystafell fwyta yn un ystafell fawr. Tra byddai'r eiddo yn elwa o ychydig o waith moderneiddio/diweddaru a'i addurno, mae yna ffenestri dwbl uPVC a gwres canolog olew (yn gweithio drwy'r "stanley"yn yr ystafell fwyta). Yn gryno mae'r eiddo yn cynnwys: Cyntedd, Ystafell Fyw, Ystafell Fwyta, Cegin, Cyntedd Gefn, 2 Ystafell Wely ac Ystafell Ymolchi. 

LOCATION The village of Efailnewydd is situated on the beautiful Llyn Peninsula, approximately 2 miles from the coastal town of Pwllheli. Efailnewydd is home to Pwllheli's sports club, has a childrens play area and a local convenience store. Pwllheli is a busy market town with a weekly market on a Wednesday in the main square where you will also find a good selection of shops and supermarkets together with primary and secondary schools, an award winning marina, golf course and leisure facilities. The town is full of seaside character having two 'blue flag' beaches, awarded for their clean sands and waters. There are good connections to both Porthmadog and Caernarfon via the excellent road network close by and the area is renowned for its natural beauty - there is certainly much to do and see within the locality.

Mae pentref Efailnewydd wedi ei leoli yn ardal hyfryd Pen Llŷn, oddeutu 2 filltir o dref arfordirol Pwllheli. Mae Efailnewydd yn gartref i Glwb Rygbi Pwllheli, mae yna hefyd fan chwarae i blant a siop fanwerthu pentref. Mae Pwllheli yn dref brysur gyda marchnad bob Dydd Mercher yn y prif sgwâr, dewis gwych o siopau lleol ac archfarchnadoedd ynghyd ac ysgolion cynradd ac uwchradd, marina wobrwyol, cwrs golff a chyfleusterau hamdden. Mae'r dref yn llawn cymeriad glan môr, gyda 2 draeth baner lâs. Mae cysylltiadau da i Borthmadog a Chaernarfon drwy'r rhwydwaith ffordd ragorol a thrȇn arfordirol ac mae'r ardal yn adnabyddus am ei brydferthwch naturiol - yn sicr mae llawer i'w wneud a'i weld o fewn yr ardal. 

VESTIBULE 11' 4" x 4' 0" (3.47m x 1.22m)  

LOUNGE 12' 1" x 17' 3" (3.70m x 5.27m)  

DINING ROOM 12' 0" x 10' 1" (3.67m x 3.08m max)  

KITCHEN 7' 4" x 5' 9" (2.25m x 1.76m)  

REAR HALL  

BEDROOM 1 12' 0" x 15' 0" (3.67m x 4.58m max)  

BEDROOM 2 12' 0" x 11' 6" (3.66m x 3.53m)  

BATHROOM 6' 9" x 6' 7" (2.08m x 2.01m)  

OUTSIDE A delightful low maintenance,well maintained lawned garden with mature shrubs and a tarmac driveway, providing parking for up to two cars to front.Leading to more off road ample parking and a detached garage to the side.Off the driveway is the gate opening into the adjoining 0.6 acre land.A tarmac pathway, with further lawned garden, few shrubs with evergreen hedge border, providing a high degree of privacy to the rear.

Gardd hyfryd hawdd i'w gynnal gyda llwyni aeddfed a dreif tharmac,sy'n darparu lle parcio i ddau gar i'r tu blaen. Mae'r dreif yn dilyn at ddigonnedd o le parcio ychwanegol a garej. Oddi ar y dreif mae giât sy'n agor drwodd i 0.6 acer o dir. Llwybr tarmac a gardd, ychydig o lwyni aeddfed gyda gwrych bytholwyrdd, sy'n darparu lefel uchel o breifatrwydd yn y cefn.  


More information from this agent

Energy Performance Certificates (EPCs)

Listing History

Added on Rightmove:
15 November 2016

Floorplans

Map & Street View

Disclaimer - Property reference 100278017279. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Dafydd Hardy, Caernarfon. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

* The speed displayed is the maximum broadband speed package available on comparethemarket.com. These may be lower at peak times and can be affected by a range of technical and environmental factors. The speed you receive where you live may be lower than that listed above. Fibre/cable services at your postcode are subject to availability. You can confirm availability on the provider's website. The information is provided and maintained by Decision Technologies Limited.

Map data OpenStreetMap contributors.