3 bedroom terraced house for sale

Stryd Fawr, Nefyn, Pwllheli

£115,000

Property Description

Key features

  • Ty Teras
  • Arfordref Fechan
  • Oddi Fewn Pellter Cerdded i Lan y Mor
  • Dwy Ystafell Wely ac Ystafell Atig
  • Gwres Canolog Nwy
  • Argymhellwn Ymweliad

Full description

Mae’r ty teras hwn wedi ei leoli yng nghanol Nefyn, tref fechan ar gyrion arfodir Gogleddol Penrhyn Llyn. Mae’r eiddo o fewn pellter cerdded i’r amwynderau.
Tua 2 filltir i ffwrdd cewch o hyd i gwrs golff enwog Morfa Nefyn, ac mae tref farchnad Pwllheli, gyda amwynderau rhagorol gan gynnwys canolfan hamdden a chwrs golf, sydd oddeutu 7 filltir i ffwrdd.
Mae gan yr eiddo yn cynnwys gwres canolog nwy LPG ac yr ystafelloedd canlynol:
Cyntedd, Lolfa, Gegin, Ystafell Amlbwrpas, Dwy ystafell wely ac ystafell folchi ar y llawr cyntaf. Ystafell atig ar yr ail lawr. Gardd Fechan yn y cefn.

Llawr Isaf -

Mynedfa - Cwpwrdd Mesuryddion

Cyntedd - Grisiau yn dilyn i'r llawr cyntaf

Llwybr Gefn - Mynediad wrth droed i'r stryd

Ystafell Fyw - 3.30m x 6.07m (10'10 x 19'11) - Dau reiddiadur

Gegin - 4.50m x 3.38m (14'9 x 11'1) - Cegin modern wedi'i ffitio. Popty trydan. Hobiau nwy gyda ffan echdynnu wrth ben. Sinc sengl dur di-staen gyda tap cymysgydd. Plymio ar gyfer peiriant golchi. Reiddiadur.

Ystafell Amlbwrpas - 2.62m x 3.02 m (8'7" x 9'10" m) - Drws yn agor i gefn y ty.

Llawr Cyntaf -

Ystafell Wely Cyntaf - 2.95m x 3.94m (9'8 x 12'11) - Reiddiadur. Cwpwrdd wedi'i osod.

Ail Ystafell Wely - 2.79m x 3.02m (9'2 x 9'11) - Reiddiadur

Ystafell Folchi - 3.58m x 2.03m (11'9 x 6'8) - Ystafell wyn fodern gyda basn ymolchi pedestl. Toiled isel. Bath panelog gyda cawod trydanol uwch ben. Waliau wedi eu teilsio mewn mannau. Ffan echdynnu. Ffenestr gwydr ddwbl UPVC.

Ail Lawr -

Loft Room - 5.79m x 3.76m (19'0 x 12'4) - Mesuriadau fwyaf at y Fargod. Dau reiddiadur. Ffenestr Velux. Trawstiau agored.

Tu Allan - Gardd fechan yn y cefn.

Gwasanaethau - Rydym yn deall bod y prif gyflenwad dwr, trydan a draenio yn cael eu cysylltu â'r eiddo. LPG nwy, dim nwy prif gyflenwad yn Llannor. Dylai darpar brynwyr wneud eu hymholiadau eu hunain ynghylch addasrwydd a digonolrwydd y gwasanaethau hyn.

Daliadaeth - Rydym yn deall bod yr eiddo yn rhydd-ddaliad gyda meddiant gwag ar ôl cwblhau.

Cynllun Llawr - Ymwadiad: Mae'r Cynlluniau Llawr hyn at ddibenion enghreifftiol yn unig. Mae'r mesuriadau a'r ardaloedd a ddangosir yn fras. Ni fydd y cynlluniau hyn yn dangos trwch waliau cywir, yn enwedig mewn eiddo hyn. Fodd bynnag, byddwn yn anelu at ddarparu cynlluniau sy'n cynrychioli'r ystafelloed yn yr eiddo yn gywir. Dylai unrhyw un sy'n dibynnu ar unrhyw un o'r wybodaeth a ddarperir gynnal ymchwiliad annibynnol, gofalus o'r eiddo eu hunain i bennu addasrwydd yr eiddo ar gyfer gofynion gofodol. Hawlfraint H Tudor A'i Fab Cyf.

SYLWER: Nid yw cynllun y grisiau fel y dangosir ar y cynllun.


More information from this agent

Listing History

Added on Rightmove:
01 November 2017

Nearest station

  • Pwllheli (5.4 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

Nearest schools

Use the school checker

To view this property or request more details, contact:

Tudor Estate Agents, Pwllheli

Plas Y Ward, Y Maes, Pwllheli, LL53 5DA

01758 464001 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Floorplans

View in fullscreen
Graianfryn, Stryd Fawr, Nefyn, Pwllheli.jpg

To view this property or request more details, contact:

Tudor Estate Agents, Pwllheli

Plas Y Ward, Y Maes, Pwllheli, LL53 5DA

01758 464001 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Map & Street View

Nearest station

  • Pwllheli (5.4 mi)
Distances are straight line measurements from centre of postcode

To view this property or request more details, contact:

Tudor Estate Agents, Pwllheli

Plas Y Ward, Y Maes, Pwllheli, LL53 5DA

01758 464001 Local call rate

How much will it cost me to call the number displayed on the site?

Standard geographic charges from landlines and mobiles apply and calls may be included in your telecom provider's call package.

Disclaimer - Property reference 27359535. The information displayed about this property comprises a property advertisement. Rightmove.co.uk makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and Rightmove has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Tudor Estate Agents, Pwllheli. Please contact the selling agent or developer directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

* Average speeds are based on the download speeds of at least 50% of customers at peak time (8pm to 10pm) from packages available on comparethemarket.com. Speed can be affected by a range of technical and environmental factors. The speed you receive where you live may be lower than that listed above. You can check the estimated speed to your property prior to purchasing. Fibre/cable services at your postcode are subject to availability. You can confirm availability on the provider's website. Providers may increase charges. You should have the right to exit your contract without penalty if this happens. The information is provided and maintained by Decision Technologies Limited.

Map data OpenStreetMap contributors.